Izrada dokumentacije u programu SOLID WORKS

 

kao i u programu AutoCad

SolidWorks 3D CAD paket se koristi u procesima razvoja i projektovanja proizvoda, konstrukcija, alata i tehnologije. Iz 3D modela proizvoda automatizovanim postupkom lako dolazimo do radioničkih i sklopnih crteža, koji sadrže ortogonalne projekcije, izometrike, preseke, detalje, izlazne specifikacije i izveštaje, kao što su sastavnice, liste delova i normativi. SolidWorks podjednako uspešno koristimo za izradu tehničkih uputstava, instrukcija za montažu, servisiranje i upotrebu. Simulacije i proračuni su dodatna pogodnost koja nam omogućava da proverimo čvrstoću, deformacije, kinematiku i dinamiku pokretnih elemenata, izračunamo proizvodnu cenu konstrukcije i odredimo ekološki uticaj proizvoda.

 

Projektujemo kompletne proizvode i kreiramo kvalitetnu izlaznu dokumentaciju, sa smanjenim rizikom od pravljenja grešaka. Kompletan lanac komunikacije u našoj firmi koji se odnosi na vaše proizvode je poboljšan jer je razumevanje 3D dokumentacije lako. U samoj proizvodnji imamo kvalitetniji prikaz delova koje je potrebno napraviti, montirati, zavariti i izvršiti kontrolu nad njima.

 

Takođe, koristimo postojeću dokumentaciju iz AutoCAD softvera i DWG formata. Definišemo interaktivne i fotorealistične slike i filmove vaših proizvoda i pre nego što su napravljeni, za potrebe kataloga, internet prezentacije i sajamskih manifestacija.

 

Ono što možemo izdovjiti je da vršimo čitav spektar proračuna i simulacija, kojima se skraćuje vreme izlaska proizvoda na tržište kroz smanjenu potrebu za izradom prototipova. Simulacijama se sprečavaju otkazi u radu proizvoda i povećava kvalitet i zadovoljstvo kupaca. Veoma bitna stavka je i velika ušteda materijala koja se može ostvariti optimizacijom proizvoda kroz korišćenje ovog segmenta softvera.