Peskarenje

 

Proces peskarenja je najbolja tehnologija za pripremu površina za proces nanošenja zaštitnih materijala, za proces odstranjivanja korozije sa površine, za čišćenje i pripremu površina posle termičke obrade, za pripremu ili za postizanje različitih strukturnih i dekorativnih efekata. Tehnologija za peskarenje je primenjiva u gotovo svim granama industrije onih koji zahtevaju visoku tehnologiju obrade površina i onih koji imaju manje zahteve. Samim tim peskarenje ima primenu i u avioindustriji, elektroindustriji, staklarstvu, plastičarstvu, gumarstvu, metalnoj industriji, livarstvu itd. Peskarenje pri kom se koristi komprimovani vazduh, može biti pod pritiskom ili injektorski način peskarenja. Novi uslovi bezbednosti na radu i zaštite životne sredine diktiraju stroge propise kako za radnike tako i za okolinu na mestima gde se vrši proces peskarenja i to zahteva opremu koja zadovoljava visoke standarde u pomenutim oblastima. U tu opremu spadaju filteri, reciklažne jedinice, kao i drugi delovi opreme koja se koristi prilikom peskarenja.