Mašinska obrada

 

Velikim iskustvom u obradi metala možemo da odgovorimo i na proizvodnju najzahtevnijih delova. Bez obzira na vrstu materijala ili veličinu serije sve naše proizvodne mogućnosti se mogu upotrebiti radi postizanja vrhunskih rezultata. Na raspolaganju su sledeće vrste mašinske obrade: glodanje, strugarska obrada, brušenje, erodiranje.

Sve mašinske delove izrađujemo na osnovu svoje tehničke dokumentacije ili odgovarajuće dokumentacije naručioca.